Hjem

Adoption & Samfund København

Velkommen

Formålet med arrangementerne er:

 

...at give vejledning og oplysning til personer, der overvejer at adoptere eller befinder sig i adoptionsprocesen

 

...at lave sociale arrangementer hvor børn og forældre kan hygge sig sammen og erfaringsudveksle med ligestillede

 

...at afholde foredrag og temaarrangementer af enhver art, der har relation til adoption

 

Har du en god ide til et foredrag eller arrangement så tag kontakt til os.

 

Københavns Lokalforening en afdeling af landsforeningen Adoption og Samfund, som dækker København og Frederiksberg, Dragør og Tårnby kommuner. Foreningen har godt 400 husstande som medlemmer. Vores medlemmer er kommende og nuværende adoptanter samt adopterede.

 

Vores formål er at varetage såvel adoptivbørns / adoptanters som vordende adoptivbørn / adoptanters interesser.

 

Lokalforeningen tilrettelægger hvert år 4-6 forskellige arrangementer, hvor vi så vidt som muligt forsøger at tilgodese medlemmernes forskellige behov.